Nowy okres świadczeniowy – Program Rodzina 500 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( tzw. „500+”) na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. , można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – osobiście w Gminnym Ośrodku …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/1319-2

Rozpoczęcie współpracy z Bankiem Żywności – Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje o rozpoczęciu z dniem 1 grudnia 2020r. współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok, dotyczącej realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2020 , na terenie Gminy Augustów. Program skierowany jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, których dochód miesięczny nie przekracza 1542,20 zł dla osoby samotnej i …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/rozpoczecie-wspolpracy-z-bankiem-zywnosci-podprogram-2020

Zaproszenie do konsultacji

W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j.: …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/zaproszenie-do-konsultacji

WSPIERAJ SENIORA

Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów W  ramach programu Wspieraj Seniora została uruchomiona infolinia. Dzwoniąc pod w/w numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/wspieraj-seniora

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020

Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie

L/p Powiat Instytucja Numer telefonu Godziny wsparcia 1 2 3 4 1 Augustowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie 604 710 264 518 269 991 środy i piątki od 16:00 do 18:00w poniedziałki od 14:30 do 16:30. 2 Augustowski Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie 601 640 631 504 547 597604 710 264 509 140 181 pn. …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/wsparcie-psychologiczne-dla-osob-poddanych-izolacji-z-powodu-covid-19-nadzorowi-epidemiologicznemu-i-kwarantannie

INFORMACJA WÓJTA GMINY AUGUSTÓW W SPRAWIE KORONAWIRUSA

W związku z zagrożeniem koronawirusem Wójt Gminy Augustów zwraca się  z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o ograniczenie do koniecznych wizyt w urzędzie. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się groźnej dla zdrowia choroby, zalecamy w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zaleconych przez służby sanitarne. Instrukcja mycia rąk. Podstawowe środki …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/koronawirus