Projekt „Akademia Aktywności”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje o możliwości przystąpienia do udziału w projekcie pt. „Akademia Aktywności” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, realizowanym przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. Z o. o. z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/ogloszenie