Lipiec 2022 archive

Konkurs „Moja społeczność wobec uchodźców”

 

Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość? Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki, rób zdjęcia i opisuj z perspektywy Twojej i Twojej społeczności, co zmieniło się na skutek pojawienia się uchodźców. Wybierz dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub podobną objętość wpisów na blogu. Zależy nam na szczerości, dlatego wszystkim zainteresowanym gwarantujemy anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów odtworzymy obraz społeczności lokalnych, w których pojawili się uchodźcy.

Wyślij pracę oraz dołącz skan/oryginał podpisanego oświadczenia oraz zgłoszenie konkursowe. Regulamin konkursu oraz wzory potrzebnych oświadczeń dostępne są na stronie: ADRES STRONY Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 510-989-136. Komplet dokumentów prześlij do 30 września 2022 r.

  • Mailem: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl (preferowana)
  • Pocztą tradycyjną:
    Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Sekretariat

  1. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

 

Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

  • I nagroda – 3500 zł
  • II nagroda – 2000 zł
  • III nagroda – 1500 zł
  • Trzy wyróżnienia – po 1000 zł

O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Jury powołane przez organizatorów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.

Regulamin konkursu ‚Moja społeczność…’

Oświadczenia

Continue reading

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/konkurs-moja-spolecznosc-wobec-uchodzcow

Informacja dla obywateli Ukrainy

Od 24 lutego, od dnia agresji Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło już blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Natomiast ponad 1,2 miliona uzyskało polski numer PESEL, z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Już blisko 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka na różnego rodzaju trudności w znalezieniu pracy (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.).

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż został przygotowany dedykowany uchodźcom z Ukrainy system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami, a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.
Jest to bezpieczny portal pracawpolsce.gov.pl

 

З 24 лютого, від початку агресії Росії проти України, польсько-український кордон перетнули майже 4,5 мільйона біженців з України. З іншого боку, понад 1,2 мільйона отримали польський номер PESEL, з яких приблизно 50% – люди працездатного віку. Вже майже 260 тисяч. людей почали працювати в Польщі. Деякі громадяни України стикаються з різними труднощами в пошуку роботи (наприклад, мовний бар’єр, страх шахрайства тощо).

У зв’язку з вищевикладеним повідомляю, що розроблено телеінформаційну систему для біженців з України, яка сприятиме налагодженню контактів між роботодавцями та громадянами України, які шукають роботу.
Це захищений портал pracawpolsce.gov.pl.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/informacja-wojewody-podlaskiego-dla-obywateli-ukrainy