Dzielnicowy Bliżej Nas

W ramach realizacji zadań „Dzielnicowy Bliżej Nas”zamieszczamy informacje o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

Rejon służbowy Nr 5: dzielnicowy – asp. sztab. Zdzisław Walczak

tel. (87) 564-10-54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Działanie priorytetowe: Przeciwdziałanie gromadzeniu się młodzieży zakłócającej bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ciszę nocną, spożywającej alkohol  w rejonie sklepów w Rutkach Nowych.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/dzielnicowy-blizej-nas