Lis 25 2018

II Gminna Kampania „Białej Wstążki”

25 listopada 2018 roku rozpoczęła się II Gminna Kampania „Białej Wstążki” pod patronatem Wójta Gminy Augustów, w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć .
To największy na świecie ruch, mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Prowadzony jest już w ponad 60 krajach. Został stworzony przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowany.
Gmina Augustów włącza się  w tym roku w kampanię pod hasłem „Tato, jestem”, zwracając szczególną uwagę na role ojców w wychowywaniu dzieci.

W ramach kampanii odbędzie się 4 grudnia 2018 roku, o godz. 10.00,  w Centrum Kultury i Bibliotece w Żarnowie konferencja, pod hasłem : „Tato jestem”, której prelegentami będą specjaliści z Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku.
Tematyka konferencji:
1. Duże problemy małych dzieci – perspektywa dziecka w rodzinie uwikłanej w przemoc.
2. Niskie kompetencje wychowawcze ojców jako czynnik ryzyka stosowania przemocy w rodzinie.
3. Brak wsparcia kobiety w kryzysie okołoporodow
ym jako czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka.

Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku jest jedną z czterech tego typu specjalistycznych placówek w Polsce, wspierających kompleksowo dzieci i ich rodziny.

W ramach kampanii „Białej Wstążki” przeprowadzany będzie konkurs plastyczny dla uczniów  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Augustów, z klas I-III, pod hasłem: „Tato, jestem”.
Na etapie szkolnym wybrane zostaną po trzy najlepsze prace, które będą zaprezentowane  4 grudnia 2018 roku w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/ii-gminna-kampania-bialej-wstazki