Informacja o wyznaczeniu IODO

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

wyznaczył z dniem 25 maja 2018r.

Inspektora Ochrony Danych Osobowych-Elżbietę Pszczoła

kontakt:

Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów

e-mail: e.pszczola@gmina-augustow.eu

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/informacja-o-wyznaczeniu-iodo