Informacja dla obywateli Ukrainy

Od 24 lutego, od dnia agresji Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło już blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Natomiast ponad 1,2 miliona uzyskało polski numer PESEL, z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Już blisko 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka na różnego rodzaju trudności w znalezieniu pracy (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.).

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż został przygotowany dedykowany uchodźcom z Ukrainy system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami, a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.
Jest to bezpieczny portal pracawpolsce.gov.pl

 

З 24 лютого, від початку агресії Росії проти України, польсько-український кордон перетнули майже 4,5 мільйона біженців з України. З іншого боку, понад 1,2 мільйона отримали польський номер PESEL, з яких приблизно 50% – люди працездатного віку. Вже майже 260 тисяч. людей почали працювати в Польщі. Деякі громадяни України стикаються з різними труднощами в пошуку роботи (наприклад, мовний бар’єр, страх шахрайства тощо).

У зв’язку з вищевикладеним повідомляю, що розроблено телеінформаційну систему для біженців з України, яка сприятиме налагодженню контактів між роботодавцями та громадянами України, які шукають роботу.
Це захищений портал pracawpolsce.gov.pl.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/informacja-wojewody-podlaskiego-dla-obywateli-ukrainy