INFORMATOR – oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne:

 

Lp Nazwa i adres podmiotu Realizowana oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
ul. Młyńska 52,
16-300 Augustów
– realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,

– poradnictwo prawne,

– poradnictwo psychologiczne.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/informator-oferta-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie