NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Szanowni Państwo,

w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 z dniem 16 marca 2020 r. zostaje tymczasowo zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail itp.) 

W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek do pobrania (format: pdf rozmiar: 586 KB, link otwiera sie w nowym oknie): pobierz

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Augustowie pocztą elektroniczną na adres:
npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Telefon do kontaktu: 572 397 060.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna