Projekt „Akademia Aktywności”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje
o możliwości przystąpienia do udziału w projekcie pt. „Akademia Aktywności” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, realizowanym przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. Z o. o. z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Białymstoku.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 60 osób zamieszkujących powiat augustowski, w tym następujące grupy:

– osoby bezrobotne z określonym I, II i II profilem pomocy, osoby bierne zawodowo,

– osoby z niepełnosprawnością,

– osoby korzystające ze świadczeń OPS lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym w szczególności osoby w wieku 15-30 oraz 50+,

– osoby poniżej 18 roku życia pochodzące z rodzin korzystających ze świadczeń OPS.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to między innymi:

– warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej,

– indywidualne wsparcie psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, mentora, trenera pracy,

– minigranty (środki finansowe dla grupy) na realizację działań lokalnych.

– szkolenia zawodowe:

 • Kurs barmański

 • Kurs kelnerski

 • Kurs kucharza

 • Kurs fryzjerski

 • Kurs kosmetyczny

 • Kurs asystenta osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej

 • Kurs opiekuna osób starszych

 • Kurs operatora obrabiarek (w tym sterowanie numeryczne)

 • Kurs spawacza TIG,MMA,MAG,MIG (jedna metoda do wyboru) + egzamin

 • Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego + egzamin

 • Kurs obsługi koparko-ładowarki + egzamin

 • Kurs pracownika ochrony osób i mienia

Uczestnikom projektu zapewniony zostanie: zwrot kosztów dojazdu na

zajęcia, wyżywienie w trakcie zajęć, wsparcie animatora/opiekuna dla dzieci, opiekuna osoby zależnej.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z p. Moniką Jodłowską tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym zasady rekrutacji znajdują się na stronie projektu www.akademia-aktywnosci.instytutbs.eu.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/ogloszenie