Powrót do Profilaktyka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działa w oparciu o przepisy art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Powołana została Zarządzeniem Nr OR.0050.224.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 4 stycznia 2021r.

Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi . Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin , kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określono ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

SIEDZIBA:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mazurska 1c,16-300 Augustów 

telefon:  (87) 6437437

Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Augustów  jest Pani Grażyna Purwin  tel. 87 6437437 w. 13

adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów ,z dopiskiem GKRPA

SKŁAD KOMISJI:

  1.   Grażyna Purwin – pełnomocnik Wójta ds. RPA, Przewodnicząca GKRPA
  2.   Zdzisław Chmielewski
  3.   Maria Kisielewska
  4.   Ryszard Młodzianowski
  5.   Andrzej Litwińczuk
  6.   Zdzisław Walczak

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/profilaktyka/festyn-sportowo-wiedzowy-z-okazji-dnia-dziecka-%e2%80%9enalogow-unikamy-bo-zycie-kochamy%e2%80%9d