Powrót do Profilaktyka

Kampania „Biała wstążka” -Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet!

Kampania „Biała Wstążka”

W dniu 25 listopada i przez kolejne 16 dni pokażmy swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Dlaczego 16 dni?
Chodzi o zaakcentowanie tragicznych wydarzeń, które stały się symbolem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet:

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka , sióstr Mirabal w 1960 roku w Republice Dominikany;

– 6 grudnia upamiętnia wydarzenia sprzed 26 lat , kiedy to w 1989 r. w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Był to akt zemsty za to, że on nie dostał się na tę uczelnię, a wiele kobiet ją ukończyło. Oświadczył, że jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych.

16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Dlaczego „Biała wstążka”?

To pomysł i inicjatywa kanadyjskich mężczyzn, którzy w 1991 roku postanowili
włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności. Biała Wstążka świadczy o tym, że „mężczyźni nie będą sprawcami przemocy i będą się przeciwstawiać wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie 6 tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, prowadzona jest już w ponad 55 krajach. Noszenie białej wstążki jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
W gminie Augustów kampania „Biała Wstążka” odbywa się po raz pierwszy. Chcemy, aby włączyła się do niej młodzież, jak również nauczyciele, instytucje, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, firmy działające na terenie gminy Augustów.

W ramach 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne z uczniami szkół z terenu gminy Augustów na temat kampanii „Białej wstążkki” oraz zorganizowana zostanie w dniu 28 listopada 2017r konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pn. „Współpraca interdyscyplinarna szansą na przetrwanie rodziny”.
W ramach konferencji poruszane będą następujące tematy:

  • Dziecko w rodzinie uwikłanej w przemoc – konsekwencje rozwojowe;
  • O potrzebie i możliwościach pracy z osobami stosującymi przemoc;
  • Interdyscyplinarny wymiar pomocy rodzinie.

pliki do pobrania

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/profilaktyka/kampania-biala-wstazka-twoj-sprzeciw-w-kwestii-przemocy-wobec-kobiet