Powrót do Kampania „Biała wstążka” -Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet!

ZASADY MĘŻCZYZNY, KTÓRY SPRZECIWIA SIĘ PRZEMOCY WOBEC KOBIET

  • pogłębiam swoją wiedzę,
  • protestuję przeciw traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych,
  • pytam, czy mogę pomóc,
  • nie jestem obojętny,
  • zauważam seksistowskie i przemocowe komentarze,
  • jestem sojusznikiem kobiet,
  • protestuję , gdy jestem świadkiem,
  • jestem przykładem dla innych mężczyzn.

PRZEMOC DOTYCZY WSZYSTKICH MEŻCZYZN, PONIEWAŻ MOGĄ JEJ ZAPOBIEGAĆ!

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/profilaktyka/kampania-biala-wstazka-twoj-sprzeciw-w-kwestii-przemocy-wobec-kobiet/zasady-mezczyzny-ktory-sprzeciwia-sie-przemocy-wobec-kobiet