Rozpoczęcie współpracy z Bankiem Żywności – Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje o rozpoczęciu z dniem 1 grudnia 2020r. współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok, dotyczącej realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2020 , na terenie Gminy Augustów.

Program skierowany jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, których dochód miesięczny nie przekracza 1542,20 zł dla osoby samotnej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Augustów mogą zgłaszać się do ośrodka w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI ROZPOCZNIE SIĘ W ROKU 2021!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni,  pod nr tel. 87 6437437.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/rozpoczecie-wspolpracy-z-bankiem-zywnosci-podprogram-2020